PH Börjesson – En vanlig Svensson som grundade Spiltan

Bilhandlaren och Investeraren PH börjesson är känd för att bland annat grundat investmentbolaget Spiltan och Spiltan fonder. Spiltan startade som ett investmentbolag för mer än ett decennium sedan.

Den största delen av Spiltans portfölj är entreprenörsledda bolag med bevisad affärsmodell. Spiltan har historiskt fokuserat på att köpa minoritetsposter i lönsamma bolag med tillväxtpotential. Spiltan investerar med målsättningen att vara kvar som ägare lika länge som entreprenörerna själva. Vi gör ofta investeringar tidigt i företagens utveckling och hjälper sedan bolagen att växa. Många av våra etablerade bolag växer alltjämt och har fortsatt stor potential.

Spiltan – En favorit hos många

Spiltan fonder är också ett stort bolag mätt till omsättning i portföljen. I början av 2020 blev Spiltan Aktiefond Stabil utsedd till Årets Sverigefond 2019 av Privata Affärer. ”År efter år har fonden levererat hög avkastning till låg risk”. Dessutom blev Spiltan Aktiefond Investmentbolag framröstad till Läsarnas Favorit för femte gången på åtta år av samma tidning. Inflödet påverkas också av att bolaget fortsätter arbeta för att öka kännedomen om sitt utbud.

Spiltan Fonder har som vanligt farit land och rike runt under året och informerat om sina produkter på ett stort antal lokala sparevent. Fondbolaget har även träffar med lokala rådgivare, en kanal som blivit allt viktigare för att nå ut till slutkunderna. Om du är intresserad av Spiltan Fonders presentationer kan du hitta deras reseschema på spiltanfonder.se. Ny fond-i-fond Under året lanserades den nya fonden Spiltan Enkel som är en fondi-fond med Spiltan Fonders hela utbud av fonder. Den ger en bra mix för ett långsiktigt sparande. Målsättningen är en fördelning på cirka 70% i aktiefonder och cirka 30% i räntefonder.

Spiltan enkel hjälper dig med portföljplanering

Fondbolaget har inga tillstånd för rådgivning och får ofta frågan vilken fond man ska spara i. Genom Spiltan Enkel har man nu en produkt som man kan berätta om när den som frågar är osäker vilken av fonderna man ska välja. Spiltan Enkels placeringsmix liknar den som vi sedan 2004 haft i Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse (SGP) som är en flexibel tjänstepensionslösning framförallt för egenföretagare. SGP har haft en mycket fin utveckling i jämförelse med traditionella pensionslösningar, trots att de har en liknade fördelning mellan aktier och ränteplaceringar. Under 2019 hade SGP en avkastning på 25,3%, vilket kan jämföras med en genomsnittlig avkastning på 13,1% hos de 12 största livbolagen.

Bild: Spiltan årsredovisning

PH Börjessons resa från vanlig Svensson till den han är idag är utöver det vanlig. Han är inte bara mycket framgångsrik mätt till sina företag. Han har också skrivit ett par böcker som sålt bra och givit honom publicitet. Vad PH har lärt oss är att även en vanlig “Svensson” kan lyckas i livet, vad det än är man vill lyckas med.

Lämna ett svar